Privacy Statement

In deze privacyverklaring legt Sidijk BV gevestigd te Pluto 1 (8448 CM) in Heerenveen uit welke persoonsgegevens zij verzamelen en gebruiken. Daarnaast worden de doelen waarvoor deze gegevens gebruikt worden omschreven. Sidijk BV respecteert de privacy van haar klanten, partnerbedrijven en leveranciers en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk conform de richtlijnen op het gebied van gegevensbescherming. Wij adviseren u deze verklaring zorgvuldig te lezen.

De afdeling marketing is de Functionaris Gegevensbescherming van Sidijk B.V.

Persoonsgegevens die wij verwerkenden

Sidijk B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marketing@sidijk.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sidijk B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Dit zal pas gebeuren wanneer het daarvoor bestemde contactformulier is ingevuld door u.
– Sidijk B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sidijk B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u bijvoorbeeld uzelf uitschrijft van de nieuwsbrief, worden de persoonsgegevens daarna zo snel als mogelijk verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sidijk B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sidijk B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sidijk B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sidijk B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wanneer u uw persoonsgegevens heeft ingevuld op de onze website, kunt u ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor neemt u contact op met onze marketingafdeling via marketing@sidijk.com

Sidijk B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sidijk B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via marketing@sidijk.com.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 maart 2022.

Contactgegevens

Heeft u vragen over het privacy beleid van deze website, neem contact op met Sidijk B.V. via:

Pluto 1
8448 CM, Heerenveen
Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)566 625 700
E-mail: info@sidijk.com

Nehmen Sie Kontakt auf

Möchten Sie uns etwas sagen oder haben Sie eine Frage? Wir beantworten sie gern!
Stell deine Frage

Subscribe to our newsletter

Discover interesting projects,
concepts and more!
Subscribe